Det Gröna Ute- och innemiljö AB 070 207 35 02

Tungelstavägen 146 info@detgrona.se

137 55 Tungelsta

Ogräset är naturens opposition mot trädgårdsmästarnas herravälde.

Oskar Kokoschka

 

Våra trädgårdsdrömmar ser olika ut, vi hjälper dig att förverkliga dina.

 

Vi arbetar med

 

- Rådgivning

- Planering / projektering

- Trädgårdsanläggning

- Skötsel / underhåll

- Beskärning

 

Mot företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar

kommuner och landsting.